بهنام امینی زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

بهنام امینی زاده
نام کاربری: BehnamAminiZadeh
تاریخ عضویت: 1397/09/03
امتیاز کاربر: 10270
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

به قول مهدی اخوان ثالث: [ عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم... ] یا به قول فردریش نیچه: [ هر روز به این واقعیت پی می‌برم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد! ] من بهنامم، یک پناهنده به دنیای نابِ دیوانگی...