بهنام امینی زاده | بیشتر از یک نفر

بهنام امینی زاده
نام کاربری: BehnamAminiZadeh
تاریخ عضویت: 1397/09/03
امتیاز کاربر: 40536
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

به قول مهدی اخوان ثالث: [ عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم... ] یا به قول فردریش نیچه: [ هر روز به این واقعیت پی می‌برم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد! ] من بهنامم، یک پناهنده به دنیای نابِ دیوانگی...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود