بهنام امینی زاده-بیشتر از یک نفر
بهنام امینی زاده
نام کاربری: BehnamAminiZadeh
تاریخ عضویت: 1397/09/03
امتیاز کاربر: 36366
تعداد افراد دنبال کننده: 12

BehnamAminiZadeh بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

به قول مهدی اخوان ثالث: [ عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم... ] یا به قول فردریش نیچه: [ هر روز به این واقعیت پی می‌برم که زندگی را نمی‌توان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی آن باشد! ] من بهنامم، یک پناهنده به دنیای نابِ دیوانگی...