بهنام بابایی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

بهنام بابایی
نام کاربری: Behnam
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 3283
تعداد افراد دنبال کننده: 0

Behnam تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود