بهمن قاسمی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

بهمن قاسمی

0 از 0 رای


نام کاربری: BahmanGhasemi
تاریخ عضویت: 1397/08/21
امتیاز کاربر: 2333
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود