آرین ملایی-بیشتر از یک نفر
آرین ملایی
نام کاربری: Ari1384
تاریخ عضویت: 1399/03/05
امتیاز کاربر: 9997
تعداد افراد دنبال کننده: 0

Ari1384 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

آرین ملایی هستم دانش آموز دهم رشته ریاضی و فیزیک. شیفته‌ی نجوم و اسرار جهان هستی، ریاضی، فیزیک، فناوری و تکنولوژی های نوین، تشنه‌ی یادگیری و رشد و پیشرفت خودم و دیگران هستم و خواهم بود.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود