امیر حاجی حسنی-بیشتر از یک نفر
امیر حاجی حسنی
نام کاربری: Amirhajihassani
تاریخ عضویت: 1397/04/27
امتیاز کاربر: 966
تعداد افراد دنبال کننده: 10

Amirhajihassani تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

یکی از اعضای مجموعه بیشتر از یک نفر هستم و تلاش میکنم با به کار گیری از جدید ترین اصول طراحی آموزشی به رشد فردی خودم و مجموعه در راستای آموزش بهتر کمک کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود