امیر حاجی حسنی-بیشتر از یک نفر
امیر حاجی حسنی
نام کاربری: Amirhajihassani
تاریخ عضویت: 1397/04/27
امتیاز کاربر: 963
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

یکی از اعضای مجموعه بیشتر از یک نفر هستم و تلاش میکنم با به کار گیری از جدید ترین اصول طراحی آموزشی به رشد فردی خودم و مجموعه در راستای آموزش بهتر کمک کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود