علیرضا طائی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علیرضا طائی
نام کاربری: Alirezataie
تاریخ عضویت: 1397/10/17
امتیاز کاربر: 12513
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

بنده علیرضا طائی مدرس ،مربی و نویسنده در حوزه مهارت های زندگی هستم به به انسان ها کمک می کنم بهتر زندگی کنند آگاه باشند و راه اشتباه را نروند.هدف بنده بهبود فردی افراد و سپس ساخت دنیای زیبا برای همه مردم کشورم است ،باهم و در کنار هم برای ساخت دنیای زیبا تر برای خود و فرزندان خود تلاش کنیم!