علی فغانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی فغانی
نام کاربری: Ali.faghani.217
تاریخ عضویت: 1397/12/08
امتیاز کاربر: 4980
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

دبیرکل انجمن های علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری دبیر انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشجوی فعال فرهنگی دانشجویی اداره امور شاهد و ایثارگر عضو اتحادیه ترویج و اقتصاد کشور بازاریاب محصولات مواد اولیه غذایی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود