احمد عباسی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

احمد عباسی
نام کاربری: Ahmadabbasi
تاریخ عضویت: 1399/06/21
امتیاز کاربر: 719
تعداد افراد دنبال کننده: 0

Ahmadabbasi تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

بسم الله الرحمن الرحیم...

در حال ساخت مسیری جدید در زندگی که تا به حال جرئت فکر کردن به آن را نداشتم...

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود