سعید ادگی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید ادگی
نام کاربری: Adgi
تاریخ عضویت: 1397/09/14
امتیاز کاربر: 1759
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

سلام دوستان، از دیار فردوسی ام و از کودکی عاشق شاهنامه. تخصصم علم اطلاعات و دانش‌شناسی هست و در مجموعه بیشتر از یک نفر سعی می کنم یاد بگیرم چطور آموزش ببینم و آموزش بدم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود