رضا رستگاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا رستگاری
نام کاربری: rezarastegari
تاریخ عضویت: 1397/01/19
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

رضا رستگاری متولد 1367 دانشجوی کارشناسی ارتباطات رشته روابط عمومی هستم. متاهل و شاغل در کار خبری و فرهنگی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود