جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

سرفصل های مهم این مقاله

پیام بهرامپور

دوره رایگان گپ و گفت کسب و کاری با پیام بهرام پور

گفتگوهایی عمیق برای نجات کسب و کارتان!!

 

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

 

جملات مثبت

 

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

 

جملات بزرگان در مورد موفقیت

 

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

 

جملات انگیزشی زیبا

 

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

 

جملات انرژی دهنده

 

 

Working hard for something we don’t care about is called stressed
Working hard for something we love is called passion

سخت کار کردن برای چیزی که دوستش نداریم، استرس نامیده می‌شود…
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شود…

 

جملات انرژی دهنده و زیبا

 

I didn’t get there by wishing for it or hoping for it, but by working for it
من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام. من تنها با کار و تلاش به آن رسیده‌ام…

 

جملات زیبا و انرژی بخش

 

جملات انگلیسی انگیزشی

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?
چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

 

جملات بزرگان انگیزشی

 

Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful

 

چالش‌ها زندگی را جالب و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند…

 

جملات فوق العاده انگیزشی

 

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

 

جملات انگیزشی

 

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new
از منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

 

جمله انگیزشی انگلیسی

 

Action; is the foundational key to all success
اقدام، کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست…

 

جمله انگلیسی انگیزشی

 

If you cannot do great things, do small things in a great way

 

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

 

جملات انگلیسی انگیزشی

 

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal

 

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشم‌ها را از هدف خود می‌بندید، می‌بینید…

 

جملات انگیزشی انگلیسی

 

 

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life
مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…

 

جمله انگیزشی انگلیسی

 

 

Imagination is more important than knowledge
تخیل مهمتر از دانش است…

 

جملات انیشتین

 

جملات انگلیسی انگیزشی

Be enthusiastic about the success of others.
مشتاق موفقیت دیگران باشید!

 

جملات مثبت گرا

 

 

Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.

موفقیت‌هایت را به رخ نکش (خودنمایی مکن)!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!

 

جملات انرژی بخش و زیبا

 

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

 

Judge your success by the degree that you’re
Enjoying peace, health, and love.

موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می‌کنی بسنج!

 

Remember that overnight success
usually takes about fifteen years.

به یاد داشته باش که موفقیت یک شبه معمولاً پانزده سال طول می‌کشد!

 

جمله های انگلیسی انگیزشی با معنی

 

Success consists of going from failure to failure
without loss of enthusiasm.

موفقیت فاصله میان دو شکست است…
بدون از دست دادن شور و اشتیاق!

 

جمله های انگیزشی

 

As you climb the ladder of success,
Be sure it’s leaning against the right building.

اگر از نردبان ترقی بالا می‌روی،
مطمئن باش که نردبان را به بنای درستی تکیه داده باشی…

 

جمله های انگیزشی انگلیسی

 

Many of life’s failures are men
Who never realized how close
They were to success
When they gave up.

بسیاری از شکست‌های زندگی نصیب کسانی می‌شود که
هرگز متوجه نشده‌اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌اند
ولی دست از کار کشیدند…

 

جمله های انگیزه بخش

 

جملات انگلیسی انگیزشی

The secret of success is to know something that nobody else knows.
رمز موفقیت، دانستن چیزهایی است که دیگران نمی‌دانند …

 

جمله های موفقیت

 

Tomorrow belongs to the people

who prepare for it today.
فردا متعلق به آنهایی است که امروز، خود را برای آن مهیا می‌کنند…

 

جملات انگیزه دهنده و انرژی بخش

 

جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

 


All keys, hang not on one girdle….

 

تمام کلیدها روی یک جا کلیدی آویزان نیستند…

 


All good things come to those who wait….
هر چه خوبی در جهان است، برای «صبرکنندگان» است…


 

All are not good cooks, who carry long knives.

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست…


 

Progress is impossible without change
Those who cannot change their minds
Cannot change anything.

پیشرفت بدون تغییر امکان پذیرنیست
آن‌ها که نمی‌توانند ذهنشان را تغییر دهند، پیشرفت نخواهند کرد…

 

جملات فوق العاده انگلیسی

 

For being successful you don’t need to be very strong

You just need to be stronger than one thing:
Your biggest excuse
Just this

برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی:
«از قوی‌ترین بهانه‌ات»
همین!


 

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you

از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن…
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن…
کسانی که آزارت دادند ببخش…
کسانی که تو را تنها گذاشتند فراموش کن …


 

We can not change the direction of the wind… But, remember, that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم…


 

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه‌ای در زندگی‌ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدردان لحظات سخت زندگیت باش، آن‌ها تو را قوی تر کرده‌اند.


 

There are two ways to be happy, either improve your reality, or lower your expectations
دو راه برای شاد بودن وجود دارد: یا واقع بینی‌ات را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور…


 

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید. آنرا نزد خودتان نگه دارید …


The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست (آن را آنجا جستجو نکنید) راه هر کاری در دل‌های (شما) است.


 

When you pray for others, God listens to you and blesses them, and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you
زمانی که تو برای دیگران دعا می‌کنی خداوند به ندای تو گوش می‌دهد، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است …


 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند …


 

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌های بزرگ درباره ایده‌ها صحبت می‌کنند، ذهن‌های متوسط درباره رویدادها حرف می‌زنند و ذهن‌های کوچک درباره دیگرانYour life does not get better by chance, it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی‌شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می‌گردد…


 

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچک ترین تصمیمات شماست که می‌توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند…


 

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…


 

جملات انگلیسی انگیزشی

 


 

You were not born a winner
You were not born a loser
You were born a chooser
شما برنده به دنیا نیامده اید…
همچنین بارنده هم به دنیا نیامده اید!
شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید…


 

Decide where you want to be and don’t stop until you get there

تصمیم بگیر می‌خواهی کجا باشی و تا وقتی به آنجا نرسیدی متوقف نشو…


 

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!


 

A distant tour begins with one step
سفری به طول هزار فرسنگ، تنها با یک گام آغاز می‌شود…


 

محبوب ترین سخنرانان انگیزشی دنیا چه کسانی هستند؟

محبوب ترین سخنرانان انگیزشی دنیا


 

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem
بازنده‌ها در هر جواب مشکلی را می‌بینند، ولی برنده‌ها، در هر مشکلی، جوابی را می‌بیند…


 

 Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن


 

 Life is a onetime offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن…


 

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…


 

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
فرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار بنا نهد.


 

در لینک زیر بهترین جملات انگیزشی را به همراه عکس های مرتبط مشاهده می کنید:

جملات انگیزشی 


 

جملاتی برای موفقیت، جملاتی برای موفقیت در زندگی,
جملاتی برای موفقیت در کار، جملات کوتاه موفقیت، جملات مثبت برای موفقیت,
جملات زیبا در مورد موفقیت، جملات انگلیسی برای موفقیت,
جملاتی برای موفقیت و آرامش، جملات انگلیسی برای موفقیت,
جملات انگلیسی موفقیت، جملات انگلیسی درباره موفقیت

پیشنهاد ویژه !!

دوره رایگان و با کیفیت بالا چطور جذاب و دوست داشتنی باشیم!؟

کلیک کنید:

 

سعید عباسی

سعید عباسی

امتیاز (4/5)
4/5
به اشتراک بگذاریم
دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۰ دیدگاه دربارهٔ «جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی»

  1. پشتیبانی بیشتر از یک بیشتر ازیک.

    خوشحالیم که تو این روزای شلوغ اول سال، شما به فکر آموزش و یادگیری هستید؛ همراهیتون ارزشمنده.
    بیشتر ازیک نفر

  2. پشتیبانی بیشتر از یک بیشتر ازیک.

    خوشحالیم که تو این روزای شلوغ اول سال، شما به فکر آموزش و یادگیری هستید؛ همراهیتون ارزشمنده.
    بیشتر ازیک نفر

اسکرول به بالا