دوره رایگان

جـــــان ســـخـــت

راهکارهای دوام آوردن در ایران

  اسکرول کنید

در جهنم هم می‌شود کمی بهتر زندگی کرد...

در دوره رایگان جان سخت به شما تکنیک‌هایی یاد می‌دهیم که در شرایط بد ایران هم بتوانید رضایت از زندگی‌تان را بیشتر کنید.
✅ می‌گوییم حتی در شرایط بد کنونی هم می‌توانیم بهتر زندگی کنیم.
✅ می‌گوییم می‌توانیم حال خوب خود و اطرافیانمان را حتی شده اندکی بیشتر کنیم.
✅ می‌گوییم می‌توانیم تمرکزمان را از چیزهای نشدنی و دور از تسلطمان، به چیزهای قابل تغییر معطوف کنیم.
✅ می‌گوییم می‌توانیم انعطاف‌پذیرتر باشیم و در مقابل تغییر و بحران استقامت بیشتری نشان دهیم.
❌ نمی‌خواهیم واقعیت‌ها و شرایط بحرانی امروز ایران را انکار یا کتمان کنیم.
❌ نمی‌خواهیم بگوییم نباید اعتراض یا مطالبه‌گری کنید.
❌ نمی‌گوییم در مقابل ظلم سکوت یا سرخم کنید.
فقط می‌خواهیم ببینیم می‌توان در همین شرایط هم بهتر زندگی کرد یا نه.
امتحانش "کاملا مجانی" است. با ما همراه شوید. ۶ قسمت ویدیوی ۱۵ دقیقه‌ای مفید، کاربردی و فوق‌العاده.