دوره عملگرایی | چطور انسان عملگرایی شویم؟

❌ نکته مهم: کسانی که بسته جامع اعتماد به نفس را تهیه کرده‌اند، نیازی به تهیه این محصول ندارند. چون محتوای این محصول به طور کامل در بسته جامع اعتماد به نفس آموزش داده شده . باب پراکتور، استاد معروف موفقیت فردی و مالی می‌گوید: عمده‌ترین تفاوت میان افراد موفق و ناموفق، در میزان عملگرا بودن آنهاست! عمل …

دوره عملگرایی | چطور انسان عملگرایی شویم؟ Read More »