بسته جملات آغازین سخنرانی

سرفصل های مهم این مقاله:

در این مقاله برایتان لیستی از اشعار، آیات و جملات مناسب شرووع سخنرانی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید از بین آن‌ها هر کدام مناسب سخنرانی تان بود را انتخاب کنید.

نمونه شعر و جملات برای شروع سخنرانی

به نام آن که تن را نور جان داد

خرد را سوی دانایی عنان داد…

بسته جملات آغازین سخنرانی


آغاز هرکلامی نام خدای یکتا
همواره می برم من نام مقدسش را…

جملات زیبا برای شروع سخنرانی


نمونه ی شعر برای شروع سخنرانی:

به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده ی رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست

 

جمله های زیبای شروع و آغاز سخنرانی


به نام آنکه هستی نام از او یافت

فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

اشعار زیبا برای شروع سخنرانی


نمونه آیه برای شروع سخنرانی

آیات 25 تا28 سوره طه

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً

شعر و جمله برای شروع کردن سخنرانی

برای کسانی که می‌خواهند سخنرانی‌شان را با شعرهای زیبای بزرگان آغاز کنند…


به نام آنکه هستی نام از او یافت

فلک جنبش، زمین آرام از او یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودشای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم


ای جهان دیده بودِ خویش از تو

هیچ بودی نبوده پیش از تو

در بدایت، بدایتِ همه چیز

در نهایت، نهایتِ همه چیز

سخنرانی را چگونه شروع کنیم؟


خدایا جهان پادشاهی تو راست

زما خدمت آید خدایی تو راست

پناه بلندی و پستی تویی

همه نیستند آنچه هستی تویی

همه آفریدست بالا و پست

تویی آفرینندۀ هر چه هست

شعر و آیه و حدیث برای شروع سخنرانی


تویی برترین دانش آموز پاک

ز دانش قلم رانده بر لوح خاک

خرد را تو روشن بصر کرده ای

چراغ هدایت تو بر کرده ای

نبود آفرینش تو بودی خدای

نباشد همی هم تو باشی به جای


ای فدای تو هم دل و هم جان

وی نثار رهت هم این و هم آن

بسته جملات آغازین سخنرانی


خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید

رهایی ده بستگان سخن

توانا کن ناتوانانِ کُن


به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای


به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشندۀ دستگیر

کریم خطا بخش پوزش پذیر

بسته جملات آغازین سخنرانی

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا


ثنا و حمد بی پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را


ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

وز تو جهان پرست و جهان از تو بی خبر

ای جلالت فرش عزت جاودان انداخته

عکس نورت تابشی بر کُن فکان انداخته

چطور سخنرانی ام را شروع کنم؟


به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

بسته جملات آغازین سخنرانی


احتمالاً می دانید که نوع گفتن و روش شروع سخنرانی مهم تر از جمله آغازین سخنرانی است.

در دوره رایگان زیر، حتماً شرکت کنید و از این محتوای رایگان، لذت ببرید:

دوره رایگان سخنوری


 به نام خداوند جان وخرد،

کزین برتر اندیشه برنگذرد


 به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک افرید

بسته جملات آغازین سخنرانی


به بسم الله می خوانم خدا را

ز مشتی خاک آدم ساخت ما را

بسته جملات آغازین سخنرانی


به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین


به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه


به نام آن که در جان وروان است

توانایی ده هر ناتوان استبه نام آن که جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نورجان بر افروخت


به نام آن خدای پاک سبحان

که ازخاک آفرید اینگونه انسان


سرآغاز گفتار نام خداست

که رحمتگر ومهربان، خلق راست

جمله هایی برای شروع سخنرانی


به نام آنکه در ما گفتن آموخت

به انسان در معنی سفتن آموخت…


ای همه هستی ز تو پیدا شدهَ

خاک ضعیف از تو توانا شده…

شعرهای شروع سخنرانی. جملات شروع


خدایاجهان پادشاهی تو راستَ

ز ماخدمت آید خدایی تو راست


ستایش کنم ایزد پاک راَ

که گویا و بینا کند خاک را


 به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز بردعقل پی

بسته جملات آغازین سخنرانی


جهان را به پستی بلندی تویی

ندانم که ای، هرچه هستی تویی

اشعاری برای شروع کردن سخنرانی میخوام


خداوند مایی و ما بنده ایمَ

به نیروی تو یک به یک زنده ایم…

برای شروع سخنرانی چیکار کنیم؟ای خدای بی نهایت جز تو کیست؟

چون تویی بی حدوغایت جز تو کیست؟

میخوام سخنرانی رو قوی شروع کنم. چیکار کنم؟


به نام آنکه ما را زندگی داد

وزان بس مژده‌ی پایندگی داد…

جملات و شعرهای زیبا برای سخنرانی


به نام خداوند باران و نقل و تگرگ

 نفس های باد و تپش های برگ..


به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده ی رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست

بسته جملات آغازین سخنرانی


به نام خداوند رنگین کمان

خداوند بخشنده مهربان


بده مفتاحی از سطر کلامم

وزان بگشای قفل از گنج کامم..

شروع سخنرانی بدرخشیم؟


به ذکرخودبلندآوازه ام کن

رفیق لطف بی اندازه ام کن…

جمله های آغاز و شروع سخنرانی

 


شکر وسپاس و منت و عزت خدای را،  پروردگارخلق و خداوند کبریا

دادار غیب دان و نگهدار آسمان، رزاق بنده پرور و خلاق رهنما…

در شروع سخنرانی چه چیزی بگوییم؟


ستایش خداوند بخشنده را

که موجود کرد از عدم بنده را…

شروع کردن جذاب سخنرانی


به نام آن که گل را خنده آموخت

و برجان شقایق آتش افروخت….

جملات شروع حرفه ای سخنرانی


ثنا و حمد بی پایان خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

جمله هایی برای شروع زیبای سخنرانی


خرد هرکجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید


خدایی که داننده‌ی رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست..


به نام خداوند شمشیر و تیغ

که باران آتش درآرد ز میغ…

بسته جملات آغازین سخنرانی


بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید درگنج حکیم


به نام خداوند نیکو سرشت

که اندر جهان بذر نیکی بکشت


بزرگی هست در دنیا خدا نام

که بایادی کند دل‌ها چه ارام


به نام مناسب ترین واژه‌ها

به رسم محبت به نام خدا


آغازهر کلامی نام خدای یکتا

همواره می‌برم من نام مقدسش را

بسته جملات آغازین سخنرانی


به نام خالق پیدا و پنهان

که پیدا و نهان داند به یکسان


به نام گشاینده کارها

ز نامش شود سهل دشوارها


تا که سخن از دل و از دلبر است

 نام خدا زینت هر دفتر است


به نام خداوندی که کار ساز است

ز ما و طاعت ما بی نیاز است


ای که با نامت جهان آغاز شد

دفتر ما هم به نامت باز شد


به نام خدا هر چه داریم از او

خداوند احمد خدای سبو


شروع سخنرانی و جمله هایی برای شروع آن

 


خدای قلم‌های حیدر ستا

داوند سیف و خدای شتا


به نام خداوند بود و نبود

خداوند یاسی به رنگ کبود


خداوند بدر و خدای حنین

همان خالق کربلای حسین


خداوند سجاد زین العباد

که ساجد چو او در دو عالم مباد

بسته جملات آغازین سخنرانی


 ای نام تو بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

سخنرانی ام را چطور شروع کنم؟ با چه شعری؟


خدای شکافنده بحر علم

خداوند باقر خداوند حلم


خداوند صادق خدای ودود

خداوند غیب و خدای شهود


خداوند کاظم خدای ادب

خداوند روز و خداوند شب


خداوند مهر و خدای وفا

به نام خدایی که دارد رضا


خداوند عدل و خداوند داد

خداوند بخشش خدای جواد


خداوند هادی خداوند

راه خداوند روزی ده رهنما


خدای حسن نرگس و آفتاب

خدای پذیرای کار صواب


خداوند زیبای رنگین کمان

خداوند مهدی صاحب زمان


 به نام خداوند شعر و سخن

نخستین سخن در همه انجمن


 به نام خدای سمیع و بصیر

خطا پوش بخشنده بی نظیر


جملاتی زیبا برای شروع سخنرانی

 


به نام خدای علیم و حکیم

رحیم و بسیط و شریف و نعیم


 به نام خدای بزرگ و احد

تعالی و شافی و قدیر و صمد


به نام خدای رئوف و غفور

حمید و لطیف و مجید و صبور


به نام خداوند وجد و سرور

پدید اور عشق و احساس و شور


به نام آن که او نامی ندارد

به هر نامی که خوانی سر برارد


به نام آنکه خنده آفریده

به بد خلقی خط بطلان کشیده


حمد پاک از جان پاک آن پاک را

کاوبه وجد آورد مشتی خاک را


بزرگی هست در دنیا خدا نام

که با یادی کند دلها چه آرام


آغاز سخن یاد خدا باید کرد

خود را به امید او رها باید کرد


ای با تو شروع کارها زیبا تر

آغاز سخن تو را صدا باید کرد


گفتار مرا تو باید آغاز کنی

آغاز سخن مرا سر افراز کنی


 به نام خالق ارض و سماوات

به نام داور روز مجازات


اشعاری برای شروع کردن سخنرانی جالب

 


به نام خداوند جغرافیا

به نام همان قاره آسیا


به نام خداوند رنگین کمان

فروزنده روز و شب آسمان

بسته جمله های خفن برای شروع سخنرانی


به نام خداوند زیبا سخن

خداوند آلاله ها در چمن


به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها


درود بر خدای هنرآفرین

نگارنده هر گل آتشین


به نام خداوند نون و قلم

خداوند آزادی و عشق و غمبه نام خالق سبز بهاران

خداوند طراوت , جویباران


به نام خداوند خوب بهار

خداوند گل , لاله و لاله زار


به نام خدای بلندآسمان

خداوند خاک و خدای جهان


 به نام خداوند پاک و دلیر

خداوند دریا ،خدای امیر


 به نام خداوند سبز و سپید

خداوند سال و خداوند عید


به نام خداوند سنگ و خداوند گنج

خداوند شادی خداوند رنج


به نام خداوند کوه و خداوند دشت

خداوند دره خداوند گشت


به نام خداوند ریحان و گل

خداوند هادی هدایت سبل


به نام خدای شفبع و صبور

خداوند دانش خداوند نور


به نام خداوند تاج و خداوند گنج

خداوند روزی , سرای سپنج


جمله ها و اشعاری برای آغاز سخنرانی

 


به نام قادر پاک توانا

به نام آنکه جان بخشید مارا


به نام بی نیاز عالم آرا

خدای فاطمه آرام دل ها


به نام چاره ساز و حی سر مد

خدای فاطمه دخت محمد


به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم


به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل


به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل


به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان


به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک


به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین


به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور


به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل


به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر


به نام خداوند دریاچه ها

که داده ظرافت به پروانه ها


به نام خداوند احساس پاک

همان که آفریده ما را ز خاک

برای کسانی که می‌خواهند انگیزشی شروع کنند

اگر قصد برگزاری سخنرانی انگیزشی دارید، باید از عبارات انگیزشی برای متن سخنرانی کوتاه و جذاب خود استفاده کنید که مخاطب را به وجد بیاورید و اشتیاقش را دو چندان کنید. برای این کار، می توانید از مقالات فوق‌العاده کامل و درست حسابی زیر استفاده کنید.

این مقالات، حاوی جملاتی زیبا و انگیزشی از بزرگترین کارآفرینان و افراد موفق است.

حتما بخوانید:

مقالات مفید و جذاب حاوی جملات انگیزشی برای شروع سخنرانی

 جملات انگلیسی انگیزشی کوتاه به همراه معنی

 لیست کلمات و جملات زیبا برای احوالپرسی

 بسته جملات مثبت به جای جملات منفی + واژه‌های قدرتمند

 این جملات را بِجَوید! (جملات امید دهنده از بزرگان)

 جملات اعتماد به نفس دهنده ؛ 100 جمله تاثیرگذار!

برای کسانی که به دنبال «بسم الله» برای شروع سخنرانی هستند..

ز بسم الله چیزی نیست بهتر

نهادم تاج بسم الله بر سر

عجب تاجی است این تاج الهی

ببند بر سر برو هر جا که خواهی


اول دفتر بود نام خداوندگار

ایزد با فرو جای,عادل و پروردگار


بسم الله الرحمن الرحیم

هست سرآغاز الف لام میم


بسم الله الرحمن الرحیم

ذکرکن ای دوست که باشی تسلیم


بسم الله الرحمن الرحیم

باغ دل آدمیان رانسیم


بسم الله الرحمن الرحیم

مصرع برجسته نثرقدیم


بسم الله الرحمن الرحیم

غنچه سربسته رازحکیم


بسم الله الرحمن الرحیم

اعظم اسمای علیم حکیم


بسم الله الرحمن الرحیم

هست نمک برسر خوان کریم


بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الطاف خدای کریم


بسم الله الرحمن الرحیم

نص صحیح است وکلام حکیم


بسم الله الرحمن الرحیم

طایرفرخنده ی وحی قدیم


بسم الله الرحمن الرحیم

کعبه ی جان ودل اهل نعیم


بسم الله الرحمن الرحیم

حرف نخست است زنظم حکیم


بسم الله الرحمن الرحیم

گوهریک دانه درج قدیم


بسم الله الرحمن الرحیم

نغمه مرغان ریاض قدیم


هست ز گلزار الهی شمیم

مخزن الاسرار خدای کریم


به نام آن که گنج جسم و جان ساخت

طلسم گنج جان هردو جهان ساخت


به نام کردگار فرد بی چون

که ما را از عدم آورد بیرون


به نام آن که جان را نور دین داد

خرد را در خدا دانی یقین داد


به نام آن که تن را نور جان داد

خرد را سوی دانایی عنان داد


به نام آن که جان را زندگی داد

طبیعت را به جان پایندگی داد


به نام آن که جان از او نشان یافت

زبان آموخت حرف ونطق جان یافت


به نام پادشاه عالم عشق

که نامش هست نقش خاتم عشق


بیا ساقی اسباب می ساز کن

سر خم به نام خدا باز کن


آرم آغاز در این نامه ز نو نام خدا را

آن که آشفته زگیسوی بتان خاطر مارا


 به نام دوست گشاییم دفتر دل را

به فر عشق فروزان کنیم محفل را


رشته اسرارهر کاری است بسم الله الرحمن الرحیم

بهر ما بهتر زهر یاری است بسم الله الرحمن الرحیم


زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است

در دل شعله فرورفتن و نگداختن است


به‌سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، رونده باش،

امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش…


با یاد خدا ؛ در ابتدا متن و کلام ؛

زینت بدهم به نام آن خالق تام

در محضرتان سپس کنم روی خلوص

با عشق و ارادت و ادب ؛ عرض سلام

خواندن آیات 25 تا28 سوره طه برای شروع سخنرانی

رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً

 خواندن آیه 30 سوره نمل برای شروع سخنرانی

إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم؛این نامه از سوى سلیمان است و محتوایش چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان

آنچه در این آیات در مورد نامه حضرت سلیمان(ع) به مردم سبا آمده الگویى است براى طرز نامه ‏نگارى که گاه از مسائل مهم و سرنوشت ‏ساز است، که با نام خداوند رحمان و رحیم شروع می ‏شود و با دو جمله حساب شده جان سخن را بیان مى‏‌کند.

1- قُل لَنْ یُصیبَنا اِلاّ ما کَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلنا وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتَوَّکَّلِ الْمُؤمِنُون. سوره توبه- آیه 51 بگو هرگز چیزی برای ما اتفاق نمی افتد مگر آنچه را خدا مقدر کرده باشد. اوست صاحب اختیار ما و مومنان فقط و فقط بر خدا توکل می کنند.

2- وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصَیبُ بِهِ مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  سوره یونس – آیه 107 و اگر خدا به تو زیانی برساند ، جز او کسی دفع آن نتواند کرد و اگر برای تو خیری بخواهد، هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت. فضل خود را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند و او آمرزنده و مهربان است

 3- وَ ما مِنْ دابَّهٍ فی الْأرْضِ اِلاّ عَلَی اللهِ ر‍ِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلُّ فی کِتابٍ مُبینٍ. سوره هود – آیه 6 و نیست هیچ جنبنده ای در زمین مگر آن که روزی دادن او بر عهده خداست و  خدا می داند قرارگاه و آرامگاه هر جنبنده ای کجاست، همه این ها در علم خداست.

4- وَ کَاَیَّنْ مِنْ دابَّهٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَها اللهُ یَرْزُقُها وَ اِیّاکُمْ وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ سوره عنکبوت – آیه 60 و چه بسیار جنبنده برنمی دارد روزی خود را، خدا روزی می دهد او را و شما را و او شنوای داناست.

5- ما یَفْتَحِ اللهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ. سوره فاطر- آیه 2 آنچه خدا از رحمت خویش بر مردم فرو می فرستد، کسی را توانای جلو گیری از آن نیست . و آنچه را بازگیرد پس نیست کسی که بتواند آن را فرو فرستد. و اوست قدرتمند و غالب و حکیم.

6- وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْأرْضَ لَیَقُولُنَّ اللهُ قُلْ اَفَرَاَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اِنْ اَرادِنیَ اللهُ بِضُّرً هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضٌرِّهِ اَوْ اَرادَنی بِرَحْمَهٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِکاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللهُ عَلَیهِ یَتَوَکَلُّ الْمُتَوَکَلُّونَ سوره زمر- آیه 38 و اگر بپرسی از ایشان کی آفرید آسمان ها و زمین را هر آینه خواهند گفت البته خدا. بگو خبر دهید که آنچه را می خوانید از غیر خدا( بت ها)، اگر خدا برای من ضرری را خواست این ایشان(بت ها) می توانند مانع آن شوند؟ یا اگر خدا برای من رحمت و خیری را خواست آیا بت هایی که می پرستید می توانند مانع آن شوند؟ بگو: خدا برای من بس است، توکل کنندگان فقط بر او توکل می کنند.

نقل قول بزرگان برای شروع سخنرانی

سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی‌توانید آن را به دست آورید: کلمات، بعد از گفته شدن؛ لحظات، بعد از دست دادن و زمان، بعد از سپری شدن. (نلسون ماندلا)
تنها گنجی که ارزش جستجو کردن دارد، هدف است. (لویی پاستور)
زندگی مانند دوچرخه سواری است؛ به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن. (آلبرت انیشتین)
مردم را در غیب همان گوی، که در روی توانی گفت. (خواجه عبدالله انصاری)
عامل کلیدی تمام موفقیت ها، عمل کردن است. (پابلو پیکاسو)
حقیقت در قلب هر انسانی جای دارد. تنها در آنجاست که باید به جستجوی آن پرداخت. (گاندی)
با چنان عشقی زندگی کن، که حتی اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادی، خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند. (پائولو کوئلیو)
عامل کلیدی تمام موفقیت ها، عمل کردن است. (پابلو پیکاسو)

جملاتی برای شروع رسمی یک سخنرانی

اگر نخواهید یک سخنرانی را با جملات و شعر های ادبی آغاز کنید، می‌توانید شروع سخنرانی تان را با جملات رسمی انجام دهید.

مثال:

 با نام خدا این سخنرانی را آغاز می کنیم. امیدوارم سخنانم بتواند راهگشا و نتیجه‌بخش باشد.

 درود بر عزیزان حاضر در سالن. این سخنرانی به منظور …. شکل گرفته و امید است در پایان این سخنرانی، بتوانیم به جمع بندی مناسبی دست پیدا کنیم.

 با نام و یاد خدا صحبت مان را در زمینه …. شروع می کنیم. این گردهمایی به دلیل ….. از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل از حضار خواستارم در حین سخنرانی توجه کاملی به صحبت‌ها داشته باشند.

 سلام و درود بر همه حضار گرامی. امیدوارم که خوب باشید!. موضوع سخنرانی امروز در مورد…

 

مطالب محبوب سایت:

مقالات مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا