4.84(121 Ratings)
  • چالش رایگان اکسیر یک سفر 10 روزه است برای اینکه یاد بگیرید چطور  با اعتماد به نفس باشید  و اصولی و حرفه‌ای ارتباط برقرار کنید!
  •  اگر برای انجام همه‌ی کارهای لازم این سفر، کمی اذیت شدید، خوشحال باشید، چون شما دارید تغییر میکنید.
  • یک دفترچه به نام اکسیر برای شما اماده شده که تمرینات روزانه را انجام دهید.
  • در این چالش متعهد شوید که 10 روز پشت سرهم درس ها را دیده و تمرینات را انجام می دهید.
  • چالش اکسیر یک سفر 10 روزه است برای اینکه یاد بگیرید چطور  با اعتماد به نفس باشید  و اصولی و حرفه‌ای ارتباط برقرار کنید!
  •  اگر برای انجام همه‌ی کارهای لازم این سفر، کمی اذیت شدید، خوشحال باشید، چون شما دارید تغییر میکنید.
  • یک دفترچه به نام اکسیر برای شما اماده شده که تمرینات روزانه را انجام دهید
  • در این چالش متعهد شوید که 10 روز پشت سرهم درس ها را دیده و تمرینات را انجام می دهید
رایگان
دسترسی رایگان به این دوره
اسکرول به بالا