پرسشنامه میزان تعهد کارکنان

این پرسشنامه تعهد کارکنان را می‌سنجد. تعهد کارکنان به معنای وابستگی عاطفی و رفتاری فرد به سازمان است. به عبارت دیگر، تعهد کارکنان نشان می‌دهد که تا چه حد کارکنان به کار خود، همکاران و سازمان خود اهمیت می‌دهند و تمایل دارند در سازمان بمانند.
این پرسشنامه به طور خاص موارد زیر را می‌سنجد:
1. احساس تعلق
2. افتخار و وفاداری
3. رضایت از شغل و شرایط کاری
4. فرصت‌ها و قدردانی
5. اعتماد به رهبری
6. حمایت و تشویق
7. اطلاعات جمعیت‌شناسی (سن، جنسیت، سابقه کار)
8. نظرات و پیشنهادات کارکنان در مورد نحوه بهبود تجربه کاری

فقط کافیست فرم زیر را تکمیل و چک لیست را دانلود کنید.

اسکرول به بالا