شهامت Brave

مدرس پیام بهرام پور

خجالت، قاتل فرصت‌های بزرگ!

 

شاید شما هم از آن دسته آدم‌ها هستید که در برابر خواسته دیگران نمی‌توانید بگویید «نه»! یا همیشه برای وصول مطالبات خود به مشکل می‌خورید. یک آدم کم‌رو و خجالتی که فرصت‌ها را می‌بیند اما به خاطر ناتوانی در بیان نظراتش، فرصت استفاده از آن‌ها را از دست می‌دهد!

می‌توانستید بسیار جلوتر باشید. می‌شد که یک فرد با اعتماد به نفس و جسور باشید. از آن‌ها که به راحتی نظر خود را مطرح می‌کنند و وقتی حقشان پایمال می‌شود، بدون ترس از خود دفاع می‌کنند. اما به هر دلیلی نشده. نه در خانواده آموزش دادند، نه در مدرسه و جامعه.

 

آیا چیزهای مهمی را از دست داده‌اید

قطعا بله.

 

اما آیا این روند قرار است تا همیشه ادامه پیدا کند؟

قطعا نه!

 

دوره «شهامت» فرصت‌ها را به شما برمی‌گرداند!

بومی و اجرایی

حتماً شما هم از خواندن مقالات انگلیسی یا فارسی (ترجمه شده) در مورد کم‌رویی و رفع خجالت خسته شده اید! اما در این دوره، خبری از تئوری‌های خسته‌کننده که مدام شما را سرزنش می‌کنند نیست! محتوای دوره شهامت کاملاً بومی و منطبق با فرهنگ رایج ایران طراحی شده. هرکسی نسبت به باور و دیدگاهش می‌تواند از آن استفاده کند و شاهد تغییرات چشمگیر باشد.

سوء استفاده، تعطیل!

افراد کم‌رو، شکارهای خوبی برا سوء استفاده کننده‌ها هستند. چرا که می‌توانند به آن‌ها زور بگویند، وظایفشان را به گردنشان بیندازند و در هر موقعیتی، از آن‌ها سوء استفاده کنند. اگر بارها و بارها در دام چنین افرادی افتاده‌اید، وقت تغییر است. سازش کافی‌ست. با شرکت در دوره شهامت، دیگر هرگز اجازه نخواهید داد که این افراد شما را آزار دهند.

یک صرفه جویی تمام عیار

تصمیم شما برای یک تغییر مهم، هرگز هزینه نیست. با شرکت در دوره‌ای که توانایی بروز یک شخصیت قدرتمند را به شما یاد می‌دهد، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند و نوعی صرفه‌جویی به حساب می‌آید. مثال بزنیم؟

صرفه‌جویی در زمان

خجالتی‌ها نمی‌توانند «نه» بگویند. بنابراین زمان زیادی را در صف، انتظار، بلاتکلیفی و ابهام تلف خواهند کرد.

صرفه‌جویی در انرژی

فرد کم‌رو انرژی خود را به جای کارهای مهم و ضروری، صرف انجام اموری می‌کند که نه علاقه‌ای به آن‌ها دارد و نه منفعتی در کار است!

حذف احساسات منفی

فرد خجالتی همیشه بین احساسات منفی (مثل إحساس گناه) در حرکت است؛ یا بسیار ناراحت است که حقش خورده شده، یا بسیار ناراحت‌ است چون کسی را ناراحت کرده!

حفظ احساس لذت

فرد خجول به جای لذت از زمان حال، همیشه درگیر موقعیت‌هایی است که حرفش را صریح نزده! موزیکی که از آن متنفر است را گوش می‌دهد تا لازم نشود درخواست تغییر آن را بدهد!

بومی و اجرایی

حتماً شما هم از خواندن مقالات انگلیسی یا فارسی (ترجمه شده) در مورد کم‌رویی و رفع خجالت خسته شده اید! اما در این دوره، خبری از تئوری‌های خسته‌کننده که مدام شما را سرزنش می‌کنند نیست! محتوای دوره شهامت کاملاً بومی و منطبق با فرهنگ رایج ایران طراحی شده. هرکسی نسبت به باور و دیدگاهش می‌تواند از آن استفاده کند و شاهد تغییرات چشمگیر باشد.

سوء استفاده، تعطیل!

افراد کم‌رو، شکارهای خوبی برا سوء استفاده کننده‌ها هستند. چرا که می‌توانند به آن‌ها زور بگویند، وظایفشان را به گردنشان بیندازند و در هر موقعیتی، از آن‌ها سوء استفاده کنند. اگر بارها و بارها در دام چنین افرادی افتاده‌اید، وقت تغییر است. سازش کافی‌ست. با شرکت در دوره شهامت، دیگر هرگز اجازه نخواهید داد که این افراد شما را آزار دهند.

یک صرفه جویی تمام عیار

تصمیم شما برای یک تغییر مهم، هرگز هزینه نیست. با شرکت در دوره‌ای که توانایی بروز یک شخصیت قدرتمند را به شما یاد می‌دهد، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند و نوعی صرفه‌جویی به حساب می‌آید. مثال بزنیم؟

صرفه‌جویی در زمان

خجالتی‌ها نمی‌توانند «نه» بگویند. بنابراین زمان زیادی را در صف، انتظار، بلاتکلیفی و ابهام تلف خواهند کرد.

صرفه‌جویی در انرژی

فرد کم‌رو انرژی خود را به جای کارهای مهم و ضروری، صرف انجام اموری می‌کند که نه علاقه‌ای به آن‌ها دارد و نه منفعتی در کار است!

حذف احساسات منفی

فرد خجالتی همیشه بین احساسات منفی (مثل إحساس گناه) در حرکت است؛ یا بسیار ناراحت است که حقش خورده شده، یا بسیار ناراحت‌ است چون کسی را ناراحت کرده!

حفظ احساس لذت

فرد خجول به جای لذت از زمان حال، همیشه درگیر موقعیت‌هایی است که حرفش را صریح نزده! موزیکی که از آن متنفر است را گوش می‌دهد تا لازم نشود درخواست تغییر آن را بدهد!

بومی و اجرایی

حتماً شما هم از خواندن مقالات انگلیسی یا فارسی (ترجمه شده) در مورد کم‌رویی و رفع خجالت خسته شده اید! اما در این دوره، خبری از تئوری‌های خسته‌کننده که مدام شما را سرزنش می‌کنند نیست! محتوای دوره شهامت کاملاً بومی و منطبق با فرهنگ رایج ایران طراحی شده. هرکسی نسبت به باور و دیدگاهش می‌تواند از آن استفاده کند و شاهد تغییرات چشمگیر باشد.

سوء استفاده، تعطیل!

افراد کم‌رو، شکارهای خوبی برا سوء استفاده کننده‌ها هستند. چرا که می‌توانند به آن‌ها زور بگویند، وظایفشان را به گردنشان بیندازند و در هر موقعیتی، از آن‌ها سوء استفاده کنند. اگر بارها و بارها در دام چنین افرادی افتاده‌اید، وقت تغییر است. سازش کافی‌ست. با شرکت در دوره شهامت، دیگر هرگز اجازه نخواهید داد که این افراد شما را آزار دهند.

یک صرفه جویی تمام عیار

تصمیم شما برای یک تغییر مهم، هرگز هزینه نیست. با شرکت در دوره‌ای که توانایی بروز یک شخصیت قدرتمند را به شما یاد می‌دهد، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند و نوعی صرفه‌جویی به حساب می‌آید. مثال بزنیم؟

صرفه‌جویی در زمان

خجالتی‌ها نمی‌توانند «نه» بگویند. بنابراین زمان زیادی را در صف، انتظار، بلاتکلیفی و ابهام تلف خواهند کرد.

صرفه‌جویی در انرژی

فرد کم‌رو انرژی خود را به جای کارهای مهم و ضروری، صرف انجام اموری می‌کند که نه علاقه‌ای به آن‌ها دارد و نه منفعتی در کار است!

حذف احساسات منفی

فرد خجالتی همیشه بین احساسات منفی (مثل إحساس گناه) در حرکت است؛ یا بسیار ناراحت است که حقش خورده شده، یا بسیار ناراحت‌ است چون کسی را ناراحت کرده!

حفظ احساس لذت

فرد خجول به جای لذت از زمان حال، همیشه درگیر موقعیت‌هایی است که حرفش را صریح نزده! موزیکی که از آن متنفر است را گوش می‌دهد تا لازم نشود درخواست تغییر آن را بدهد!

نظرات شرکت‌کنندگان دوره

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

یک درخواست جدی! لطفاً این مبالغ را در جایی یادداشت کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

۷۶ دیدگاه دربارهٔ «شهامت | دوره کاربردی رفع خجولی و کم حرفی و کمرویی»

دوره کاربردی رفع خجولی و کم حرفی و کمرویی

مبلغ سرمایه‌گذاری:

با ثبت نام در دوره چه امکاناتی دریافت می‌کنید

اسلاید آموزشی

فایل‌های صوتی

فایل‌های تصویری

هدایای ویژه شرکت در دوره شهامت

۱۲۰ دقیقه ویدیو قرص مکمل شهامت!

فلش‌کارت جمله هایی
برای ارتباط حرفه‌ای

فیلم اختصاصی
TJ Walker

فایل صوتی پاسخگویی
به سوالات شما

عضویت در کانال تلگرامی

فیلم اختصاصی
TJ Walker

بازگشت وجه در صورت عدم رضایت شما

وقتی بهمون لباس
میندازن چکار کنیم؟

وبینار رفع خجالت
در کودکان

دوره تسلط

فیلم وبینار تعیین حد و مرز زندگی

دوره خلاقیت

فیلم وبینار مدیریت افکار منفی

فیلم چرا زودتر به گریه می افتیم؟

رفع خجالت خانم ها
در محیط کار

روش‌های رفع
خجالت کودکان

چطور احساس گناه
و عذاب وجدان نکنیم

زودرنجی و
راهکارهای آن

چطور جواب
نه نشنویم

اعتماد به نفس‌ فوری
و گاهش استرس

۳۰روش برای بازکردن
سر صحبت با دیگران

نسخه الکترونیکی
کتاب از شنبه

نسخه الکترونیکی
کتاب راز موفقیت

فیلم درونگرایی یا خجولی؟

اسکرول به بالا