تماس با ما-بیشتر از یک نفر

مدرسه استادی

دوره حضوری بلند مدت مدرسه استادی

آدرس
آدرس:تهران جنت آباد جنوبی خیابان لاله شرقی خیابان مجاهد کبیر جنوبی انتهای بنفشه ۱۴ ساختمان زاگرس طبقه ۴ کد پستی:۱۴۷۳۹۹۷۶۱۵
ساعت کاری مجموعه از ۹ صبح الی ۵ عصر می باشد. (برای مراجعه حضوری حتماً هماهنگ شود)
تماس
شماره تماس: ۴۴۶۲۶۱۴۰تیم مدیریتی ۴۴۶۲۶۱۴۳ ایمیل: site@bishtarazyek.com