هدایای فرم شناخت مخاطب سمینار بیزینس پلاس

بسیار خوشحالیم که در سمینار بیزینس پلاس حضور دارید و تبریک به شما که اهل آموزش و یادگیری هستید و برای ارتقای مهارت های خودتون سرمایه گذاری می کنید.

هدایای زیر تقدیم شما که برای تکمیل فرم وقت گذاشتید:

1) دانلود چک لیست ارتقا سازمانی برای جلوگیری از اصل پیتر

2) دانلود فایل صوتی اصل پیتر

موفق و بیشتر ازیک نفر باشید.

اسکرول به بالا