کتاب تیغ-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

کتاب تیغ

دوست عزیز و گرامی سلام

از شما یک دنیا ممنونیم بابت مطالعه کتاب تیغ!

ممنون می‌شویم که نظرات خود را در مورد این کتاب برای ما نویسندگان بنویسید.

این نظرات به صورت کامل توسط نویسندگان مطالعه می شود.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود