photo_2021-05-31_18-58-40
آزمون کارآفرینی؛ بنظرتان چقدر استعداد کارآفرینی دارید؟

تست MBTI ابزاری است که برای به دست آوردن بینش در مورد ویژگی های شخصیتی فرد استفاده می شود. با درک سبک های ارتباطی و نحوه تعامل فرد با دیگران به خودآگاهی، آگاهی شغلی، بهبود روابط و حل تعارض کمک می کند.

رایگان

شرکت کنندگان

2000

تعداد سوالات

100

زمان تقریبی

20

تعداد نظرات

5

افزایش خودآگاهی: MBTI می‌تواند به افراد درک بهتری از ویژگی‌های شخصیتی، ترجیحات، ارزش‌ها و نقاط قوت خود ارائه دهد که می‌تواند منجر به خودآگاهی و رشد شخصی بیشتر شود.کاوش شغلی: با به دست آوردن بینش در مورد شخصیت افراد، افراد می توانند بهتر درک کنند که چه مشاغلی ممکن است برای آنها مناسب باشد و گزینه های مختلف را بررسی کنند.روابط بهبود یافته: MBTI می تواند به افراد کمک کند تا نحوه برقراری ارتباط و تعامل با دیگران را درک کنند و منجر به بهبود روابط و ارتباطات مؤثرتر شود.حل تعارض: با درک انواع مختلف شخصیت، افراد می توانند برای حل تعارضات و بهبود کار گروهی و همکاری تلاش کنند.

 

اسکرول به بالا