تگ مهارت زندگی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فیلتر بر اساس:

تگ مهارت زندگی


این سفرها برای محمد پیام بهرام پور حداقل 200 میلیون تومان هزینه داشته است! چرا رایگان این تجربیات گران قیمت را به دست نیاورید؟
محصول
در این کتاب در مورد تقویت حافظه، شیوه های به خاطر سپاری لغات، نمودار فراموشی، علت های آن و نحوه تدریس و مرور واژگان در کلاس آشنا خواهید شد.
محصول
در این بخش با محمد پیام بهرام پور و آثارش آشنا می شوید.
محصول
برای تمام کسانی که می‌خواهند در هرجایی صحبت های فوق العاده ای داشته باشند.
محصول
اگر به هر طریقی با مشتریان خود ارتباط دارید، بدون شک مهارت‌های ارتباطی و فن بیان در ارتباط با مشتری می‌تواند تغییری شگرف در کسب و کار شما ایجاد کند.
محصول
با سرعت بسیار زیاد رشد علم، در سال 2020 یک انسان‌ موفق ویژگی‌هایی را نیاز دارد که در گردونه رقابت انسان‌های موفق باقی بماند
محصول