کنترل کم رویی، کم حرفی و خجالت کشیدن (نسخه قدیمی)-بیشتر از ی

کنترل کم رویی، کم حرفی و خجالت کشیدن (نسخه قدیمی)

اکنون امکان تهیه این محصول وجود ندارد. شما می‌توانید محصول به روز رسانی شده با نام شهامت را تهیه کنید

غیر قابل خرید

این محصول قابل خرید نمی‌باشد و فقط برای خریداران قبلی آن قابل استفاده است.

شما می‌توانید محصول به روز رسانی شده و جدید شهامت را تهیه کنید.

توضیحات بیشتر در مورد محصول شهامت

بپیوندید


  فایل های تصویری

  درس اول
  00:07:16 27.7 MB
  درس دوم
  00:13:59 53.4 MB
  درس سوم
  00:14:41 56 MB
  درس چهارم
  00:15:47 40.89 MB
  درس پنجم
  00:12:25 47.28 MB
  فیلم سخنرانی لورا برگلز
  00:08:50 83.39 MB


  فایل های صوتی

  فایل صوتی فیلم اول تا پنجم
  01:04:10 29.38 MB
  فایل صوتی نه گفتن
  00:14:24 4.96 MB


  هدیه

  هدیه محصول کم حرفی و کم رویی
  00:30:03 45.54 MB
  جدول مشخصات محصول
  جدول مشخصات محصول


  لطفا نظرات را برایمان بنویسید

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود