ماندگارترین هدیه برای کسی که دوستش دارید-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

ماندگارترین هدیه برای کسی که دوستش دارید

همیشه وقتی که روزهایی مثل ولنتاین (چه نگاهمان به این روز مثبت باشد و چه منفی)، روز عشق زن ویا مرد میرسه دوست داریم که به عزیزانمون یک هدیه ماندگاربدیم