موفقیت در کار و زندگی | عوامل اساسی موفقیت در کار و زندگی |

موفقیت در کار و زندگی | عوامل اساسی موفقیت در کار و زندگی

فیلم سمینار تاک شو، توسط استاد محمد پیام بهرام پور در مورد عوامل موفقیت و شکست در کار و زندگی

غیر قابل خرید

 در سمینار تاک شو موفقیت، پیام بهرام پور در مورد عواملی که به موفقیت در کار و زندگی کمک می کنه (البته به طور واضح تر عوامل شکست در کار و زندگی) صحبت می کنه.

همچنین از مسیری که تا به امروز طی کرده و رازهای موفقیتش میگه و به پرسش های بسیار شخصی پاسخ میده...


  فایل صوتی

  عوامل اساسی موفقیت و شکست در کار و زندگی
  02:12:23


  فایل PDF




  جدول مشخصات محصول

  حجم کلی
  نوع فایل ها
  مدت زمان کلی
  ناشر
  مدرس
  فرمت های فایل ها
  شناسه اثر
  نویسنده
  تعداد فایل های تصویری
  حجم کلی فایل های تصویری
  تعداد فایل های صوتی
  حجم کلی فایل های صوتی


  محصولات دیگر


  لطفا نظرات را برایمان بنویسید

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود