شناخت دنیای مطلوب | فیلم سمینار فوق العاده دنیای مطلوب | بیش

شناخت دنیای مطلوب | فیلم سمینار فوق العاده دنیای مطلوب

در این فایل صوتی آقای بهرام پور در مورد اهرم های قدرتمند ارتباطات توضیح می دهند.

غیر قابل خرید

شناختن دنیای مطلوب آدم ها از عواملی است که بر روی ارتباطات ما تاثیرگذار است و از مهمترین اهرم های قدرتمند در برقراری ارتباط می باشد.اهرمی برای نفوذ بر فرزند و ارتباط با همسر.

اینکه بدانیم علایق عزیزان ما چه چیزیست و مهم تر اینکه بلد باشیم که چطور اختلافاتمان را حل کنیم در واقع دنیای مطلوب را برای خودمان درست می کنیم.

در این فایل صوتی پیام بهرام پور به جای گفتن تکنیک ها از تئوری های حل تعارض و کشف دنیای مطلوب برای شما می گوید تا بتوانید در هر موقعیتی از آن استفاده کنید.

 

به غیر از خانواده آشنایی با دنیای مطلوب کجاها به ما کمک می کند؟

ارتباط کارمند با مدیر و برعکس

ارتباط فروشنده با مشتری و برعکس

ارتباط با همسایه 

چه مطالبی قرار است در این فایل صوتی بشنوید؟

دنیای مطلوب چیست؟

چه چیزهایی در دنیای مطلوب قرار می گیرد؟

چطور می توانیم در دنیای مطلوب کسی وارد شویم؟

آیا انسان ها با هم در تعارض هستند؟

آیا تمام تعارض ها حل می شوند؟

روش های حل تعارض چیست؟

 پیام بهرام پور به تمام این سوالات در این فایل صوتی پاسخ خواهد داد.

 


  فایل صوتی

  سمینار فوق‌العاده دنیای مطلوب
  00:48:37  جدول مشخصات محصول

  حجم کلی
  نوع فایل ها
  مدت زمان کلی
  ناشر
  مدرس
  فرمت های فایل ها
  شناسه اثر
  نویسنده
  تعداد فایل های تصویری
  حجم کلی فایل های تصویری
  تعداد فایل های صوتی
  حجم کلی فایل های صوتی


  محصولات دیگر


  لطفا نظرات را برایمان بنویسید

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود