دوره کوچینگ ltob

 

 

هفته شانزدهم

به ترتیبی که در زیر برایتان نوشته‌ایم، عمل کنید:

 

1. دبی میل من: تد تاک_ چطور برندها و نمادها بشریت را شکل دادند

 

2.    پرسونال برندینگ به زبان ساده (قسمت اول)

 

3.    پرسونال برندینگ به زبان ساده (قسمت دوم)

 

4.    پرسونال برندینگ به زبان ساده (قسمت سوم)

 

5.    پرسونال برندینگ به زبان ساده قسمت چهارم)

 

6.    فیلم هفته: کارآموز

 

7.    اسلایدها

دانلود فایل اسلایدها

 

8.    کتاب هفته شانزدهم: خودتان را برند کنید

 

9.    شکرگزاری با مریم حجتیان

 

10.    یادآوری ورزش با فاضل جوادی

 

 


هفته هفدهم

1.    تولید محتوا درس یک

2.    تولید محتوا درس دو

3.    تولید محتوا درس سه

4.    تولید محتوا درس چهار

5.    تولید محتوا درس پنج

6.    تولید محتوا درس شش

7.    تولید محتوا درس هفت

8.    تولید محتوا درس هشت

9.    تولید محتوا درس نه

10.    تولید محتوا درس ده

11.    فیلم هفته شبکه اجتماعی

12.    ورزش با فاضل جوادی

13.    شکگرگزاری با مریم حجتیان

14.    کتاب هفته بازاریابی محتوایی

اسکرول به بالا