وبینار رایگان
تفکر نقاد 1401
آیا امسال به ابزار های بیشتری برای تفکر نیاز داریم؟

مبلغ سرمایه گذاری: کاملاً رایگان

در دو جلسه:

این وبینار با بیش از 2 هزار نفر شرکت کننده، برگزار شد!

اسکرول به بالا