آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان

آموزشی که جایش به شدت در سیستم آموزش و پرورش ما خالی‌ست…!   عکس   🔺 دوست دارید فرزندانتان وقتی بزرگ شدند، روش‌های پول درآوردن، راه‌اندازی کسب و کار و افزایش درآمد را بلد باشند؟ 🔺 دوست  دارید جای خالی آموزش سواد مالی و هوش مالی که در مدارس ما محسوس است را با آموزش …

آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان Read More »