دوره غیرحضوری زبان بدن همراه با تکنیک ها و ترفندهای کاربردی

رونمایی از دوره غیر حضوری زبان بدن😍 زبان بدن با بی زبانی حرف های زیادی برای گفتن دارد… زبان بدن چیست؟ زبان بدن(body language) بخش مهمی از ارتباطات غیرکلامی (nonverbal commiunication) است و شامل همه حالات و حرکات بدن و صورت می شود. حالات و حرکاتی که هرکدام معنا، احساس یا افکار خاصی پشتش نهفته …

دوره غیرحضوری زبان بدن همراه با تکنیک ها و ترفندهای کاربردی Read More »