ریز عادت ها | ساخت عادت‌های کوچک و قدرتمند برای تغییر زندگی

ساخت عادت‌های ساده اما اثرگذار که نیازی به اراده و انگیزه ندارید! ریزعادت ها؛ چطور با اقدامات کوچک، تغییرات بزرگی را در زندگی خود ایجاد کنیم؟ آیا تا به حال برایتان پیش آمده که:   تصمیم بگیرید کاری را انجام دهید و درمیانه راه آن را رها کنید؟  تصمیم بگیرید که عادت مطالعه کردن را در …

ریز عادت ها | ساخت عادت‌های کوچک و قدرتمند برای تغییر زندگی Read More »