تاب آوری | هماهنگ شدن با تغییرات زندگی

تا حالا به این موارد فکر کردید؟   اگر روزی بیکار شوم… در پروژه ای که دارم شکست بخورم… بهم خیانت کنند… کشورم دچار رکود اقتصادی شود… یکی از عزیزانم را از دست بدهم… اگر بیماری سخت در زندگی خود بگیرم چی… مواردی که به آن ها اشاره کردیم جزو مواردی هستند که در زندگی …

تاب آوری | هماهنگ شدن با تغییرات زندگی Read More »