تصویر دوره اهمال کاری

از اهمال کاری و تنبلی تا موفقیت | رفع تنبلی تا پردستاوردی در زندگی

تا به حال برای شما هم پیش آمده که: ⭕️ تصمیمی بگیرید و قصد تغییر داشته باشید (مثل رژیم غذایی، ورزش، انجام کارهای عقب مانده و … ) اما هیچ وقت این تغییر رخ ندهد؟ ⭕️ احساس کنید که در بعضی از کارها اهمال کاری و پشت گوش اندازی می‌کنید؟ ⭕️ احساس کنید توانمندی‌های شما بیشتر از این است …

از اهمال کاری و تنبلی تا موفقیت | رفع تنبلی تا پردستاوردی در زندگی Read More »