دوره استعدادیابی کودکان | کشف مهارت‌ها و استعدادهای کودکان

🔺 از وقتی یک کودک به دنیا می آید، هر پدر مادری به دنبال این است که استعدادهای کودک را شکوفا کند و او را در مسیر درستی قرار بدهد. در دنیای امروز که سطح تحصیلات و فرهنگ و اقتصاد به میزان قابل توجهی نسبت به گذشته رشد پیدا کرده؛ ما با والدین کامل گرایی …

دوره استعدادیابی کودکان | کشف مهارت‌ها و استعدادهای کودکان Read More »