گام صفرم استادی | در مسیر تبدیل شدن به یک مدرس حرفه‌ای

گام صفرم استادی | در مسیر تبدیل شدن به یک مدرس حرفه‌ای به یک مدرس حرفه‌ای در هر حیطه‌ای تبدیل شوی خیلی ها از ما می پرسند که دوره مدرسه استادی کی برگزار می شود، باتوجه به شرایط کنونی امکان برگزاری جلسات حضوری وجود ندارد، در این راستا ما یک دوره نیمه رایگان آماده کردیم به عنوان پیش نیاز …

گام صفرم استادی | در مسیر تبدیل شدن به یک مدرس حرفه‌ای Read More »