زهرا ذکی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زهرا ذکی
نام کاربری: zahrazaki
تاریخ عضویت: 1397/04/23
امتیاز کاربر: 2511
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

سالها زندگی همراه با ریاضیات، آگاه به زبان دری/انگلیسی/آلمانی و عربی، همکاری با سازمان های بین المللی و داخلی، حسابداری به سبک شخصی، شیفته آفرینش(طراحی مد، صنایع دستی و هنر و ...)، دغدغه من ساخت ارتباطی سازنده با خود و دیگری از طریق خودگویی و گفتار. با آرامش، بدرخشید!

سالها زندگی همراه با ریاضیات، آشنایی و تسلط به زبان های دری/انگلیسی/آلمانی و عربی، همکاری با سازمان های بین المللی و داخلی، حسابداری به سبک شخصی، شیفته آفرینش(طراحی لباس مجلسی، صنایع دستی و هنر و ...)، دغدغه بزرگ این است که با استفاده از کلمات، دنیای زیباتری در درون و بیرون وجود هر فرد ساخته شود. از این رو ساخت ارتباطی سازنده با خود و دیگری از طریق خودگویی و گفتار رویکرد حرفه ای زهرا ذکی است.
همانطور که می دانید هر چیزی ابتدا در ذهن و بعد در دنیای بیرون خلق می شود. ذهن هم انبوهی از کلمات است. مدیریت ذهن راه فرد را برای ساخت آنچه می خواهد باز می کند.

با آرامش، بدرخشید!

همراه شماست ارتباط سازنده

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود