مُحسن دُربیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مُحسن دُربیدی
نام کاربری: yazdiran
تاریخ عضویت: 1397/02/29
امتیاز کاربر: 5641
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

محقق،مدرس و مشاور فعال در زمینه های مهارتهای ارتباطی،کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود