فاطمه ابراهیم پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه ابراهیم پور
نام کاربری: user910994
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 6729
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

مربی بودن رسالت من است ، تلاش میکنم بتوانم در راستای رسالتم در این جهان هستی ، اثرگذار باشم