محسن چاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محسن چاری
نام کاربری: chari
تاریخ عضویت: 1397/12/26
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

مدیر و موسس صنایع فلزی بدیع هستم. ضمن فعالیت بیزینسی خود در زمینه مشاوره به استارت آپ ها نیز فعالیت می کنم. کمک می کنم که جوانان بتوانند سریع تر به آرزوهای مالی خود برسند.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود