معصومه رحیمی-بیشتر از یک نفر

نام کاربری: user8870739
تاریخ عضویت: 1398/11/20
امتیاز کاربر: 24438
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

من معصومه رحیمی از شهرستان لنجان اصفهان وکارمند شبکه بهداشت ودرمان هستم من تمایل زیادی به یادگیری وخصوصابرقراری ارتباط موثر با دیگران دارم واز نظر خودم انسان دلسوز ومهربانی میباشم ولی در خیلی از موارد نتوانستم احساساتم را به خوبی نشان بدهم وتصمیم دارم درمسیری که انتخاب کردم نهایت تلاشم رابکنم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود