سعید پاکزاد-بیشتر از یک نفر
سعید پاکزاد
نام کاربری: user880397173409630
تاریخ عضویت: 1397/02/22
امتیاز کاربر: 14037
تعداد افراد دنبال کننده: 3

user880397173409630 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

من سعید پاکزاد در تابستان داغ 69 به دنیا آمدم علاقه مند به هنر کسب ثروت شهرت موفقیت

من سعید پاکزاد در سال 69 به دنیا آمدم و لیسانس it  دارم 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود