سعید پاکزاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید پاکزاد
نام کاربری: user880397173409630
تاریخ عضویت: 1397/02/22
امتیاز کاربر: 11272
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

من سعید پاکزاد در تابستان داغ 69 به دنیا آمدم علاقه مند به هنر کسب ثروت شهرت موفقیت

من سعید پاکزاد در سال 69 به دنیا آمدم و لیسانس it  دارم 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود