امیرحسین سلامتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: user87766
تاریخ عضویت: 1398/02/30
امتیاز کاربر: 910
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

من سیدامیرحسین سلامتی هستم متولد 23 امین روز از دومین ماه سال عاشق یادگیری و پیشرفت میخواهم داستان خود را بنویسم و به بهترین ورژن خودم تبدیل شوم موفق خواهم شد...نه فورا...ولی حتما!

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود