امیرحسین سلامتی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user87766
تاریخ عضویت: 1398/02/30
امتیاز کاربر: 912
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

من سیدامیرحسین سلامتی هستم متولد 23 امین روز از دومین ماه سال عاشق یادگیری و پیشرفت میخواهم داستان خود را بنویسم و به بهترین ورژن خودم تبدیل شوم موفق خواهم شد...نه فورا...ولی حتما!

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود