مصطفی اورش محمود صالحی-بیشتر از یک نفر
مصطفی اورش محمود صالحی
نام کاربری: user859031471
تاریخ عضویت: 1398/02/01
امتیاز کاربر: 272761
تعداد افراد دنبال کننده: 55

من کی ام

سلام... برای معرفی خودم به این بیت شعر از مولانا پسنده میکنم..... *** (آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید)***

مصطفی صالحی هستم... کسی که دوست دار یاد بگیرد و یاد بدهد . فعلان همین.....


  قاطعیت
  ماجراجویی
  استقامت
  مسئولیت پذیری
  اعتماد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود