مصطفی اورش محمود صالحی-بیشتر از یک نفر
مصطفی اورش محمود صالحی
نام کاربری: user859031471
تاریخ عضویت: 1398/02/01
امتیاز کاربر: 176284
تعداد افراد دنبال کننده: 34

من کی ام

سلام .رسیدن به آرمانی های که انسان را به کمال معنویت و انسانیت میرساند،راهنمایی کردن افراد در مسیر درست ، کسب ، کار و داشتن زندگی سالم ، شاداب بودن و کرامت داشتن در زندگی روزمره..... یا حق

مصطفی صالحی هستم... کسی که دوست دار یاد بگیرد و یاد بدهد . فعلان همین.....


  قاطعیت
  ماجراجویی
  استقامت
  مسئولیت پذیری
  اعتماد

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود