مصطفی اورش محمود صالحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مصطفی اورش محمود صالحی
نام کاربری: user859031471
تاریخ عضویت: 1398/02/01
امتیاز کاربر: 26486
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

سلام .رسیدن به آرمانی های که انسان را به کمال معنویت و انسانیت میرساند،راهنمایی کردن افراد در مسیر درست و داشتن زندگی سالم ، شاداب بودن و کرامت داشتن در زندگی روزمره..... یا حق

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود