منا یوسف زاده | بیشتر از یک نفر
منا یوسف زاده
نام کاربری: user85533753
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 12,650
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

منایوسف زاده هستم مدرس مهارتهای ارتباطی و فن بیان ،کوچ ، نویسنده کتاب و مقالات آموزشی . آدرس وبسایت من : www.yousefzadeh-mona.com

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود