عارف محسن فاروغی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عارف محسن فاروغی
نام کاربری: user832622003138
تاریخ عضویت: 1397/03/05
امتیاز کاربر: 5362
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

رتبه اول مسابقات سخنوری دانشگاهای فرهنگیان کل کشور مدرس سخنرانی و فن بیان مدرس شیمی