عارف محسن فاروغی-بیشتر از یک نفر
عارف محسن فاروغی
نام کاربری: user832622003138
تاریخ عضویت: 1397/03/05
امتیاز کاربر: 5671
تعداد افراد دنبال کننده: 1

user832622003138 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

رتبه اول مسابقات سخنوری دانشگاهای فرهنگیان کل کشور مدرس سخنرانی و فن بیان مدرس شیمی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود