نازیلا صادقی-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user8146385207
تاریخ عضویت: 1398/02/07
امتیاز کاربر: 1310
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

گرافیک و مدیریت دولتی خوندم - نفر1 المپیاد ملی افراد دارای معلولیت، گرافیک طراحی پوستر ایران - نفرپنجم المپیاد جهانی ویژه افراد دارای معلولیت، گرافیک -گرافیست و مشاور هنری - مشاور و سخنران برنامه های انگیزشی هستم. - راهنمای تورهای طبیعتگردی در حوزه ماجراجویی هستم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود