مهدی پورقیصری-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مهدی پورقیصری
نام کاربری: user804110707
تاریخ عضویت: 1397/04/15
امتیاز کاربر: 1250
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

مطالعات زیادی در رشته پزسکی رشته کامپیوتر داشتم 18 سال سابقه کار در شرکتهای دولتی درا هستم ولیکن با هیچکدام آنها لذت نبردم ولیکن از وقتی که تحقیقات خود را در زمینه روابط انسانها شروع نمودم بسیار خوشبختم که مسیر زندگی ام را یافته ام و الان مدیریت وبسایت maharatertebat.comرا بر عهده دارم.

مطالعات زیادی در رشته پزسکی رشته کامپیوتر داشتم 18 سال سابقه کار در شرکتهای دولتی درا هستم ولیکن با هیچکدام آنها لذت نبردم ولیکن از وقتی که تحقیقات خود را در زمینه روابط انسانها شروع نمودم بسیار خوشبختم که مسیر زندگی ام را یافته ام و الان مدیریت وبسایت maharatertebat.comرا بر عهده دارم.در این وبسایت که با شعار آرامش زندگی با ارتباط موثر تاسیس گردید هدفمان آموطش مواردی است که علارغم مهم وضروری بودن در مدرسه گفته نشده است .ادعا نمی کنیم که می دانیم ولی افتخار می کنیم یاد می گیریم وتجربیات خود را انتقال می دهیم/

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود