مهدی پورقیصری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی پورقیصری
نام کاربری: user804110707
تاریخ عضویت: 1397/04/15
امتیاز کاربر: 1300
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مطالعات زیادی در رشته پزسکی رشته کامپیوتر داشتم 18 سال سابقه کار در شرکتهای دولتی درا هستم ولیکن با هیچکدام آنها لذت نبردم ولیکن از وقتی که تحقیقات خود را در زمینه روابط انسانها شروع نمودم بسیار خوشبختم که مسیر زندگی ام را یافته ام و الان مدیریت وبسایت maharatertebat.comرا بر عهده دارم.

مطالعات زیادی در رشته پزسکی رشته کامپیوتر داشتم 18 سال سابقه کار در شرکتهای دولتی درا هستم ولیکن با هیچکدام آنها لذت نبردم ولیکن از وقتی که تحقیقات خود را در زمینه روابط انسانها شروع نمودم بسیار خوشبختم که مسیر زندگی ام را یافته ام و الان مدیریت وبسایت maharatertebat.comرا بر عهده دارم.در این وبسایت که با شعار آرامش زندگی با ارتباط موثر تاسیس گردید هدفمان آموطش مواردی است که علارغم مهم وضروری بودن در مدرسه گفته نشده است .ادعا نمی کنیم که می دانیم ولی افتخار می کنیم یاد می گیریم وتجربیات خود را انتقال می دهیم/

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود