زهرا محمدی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: user80162056
تاریخ عضویت: 1399/07/08
امتیاز کاربر: 11,550
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

من عاشق قدم زدن روی برگهای دلتنگ پاییزی ام عاشق سکوت بی رنگ ستارگان عاشق باران های تب دار بهار من شاید دختر روزهای سخت زندگی باشم اما احساساتم آن قدر وسیع ، لطیف هست که هیچ وقت تمام نشود من همیشه داستانی برای نوشتن ،کتابی برای خواندن ، رویای برای دیدن ، لبخندی برای زدن ، بهانه ای برای عاشق شدن دارم

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود