زهرا صدیقی-بیشتر از یک نفر
زهرا صدیقی
نام کاربری: user788848886
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 20004
تعداد افراد دنبال کننده: 19

من کی ام

سلام زهرا صدیقی هستم مدرس و روانشناس در آینده کجام و چی ام ؟ براش کلی برنامه چیدم و شگفت زدتون میکنم

روانشناس 

مدرس حرفه ای روش صحیح مطالعه 

کوچ بین المللی 

ما رو در سایت www.zehnetazeh.com

دنبال کنید 😉

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود