زهرا صدیقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

زهرا صدیقی
نام کاربری: user788848886
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 18557
تعداد افراد دنبال کننده: 14

درباره من

درود بر شما یاران آموزشی زهرا صدیقی هستم مدرس و محقق علم شخصیت شناسی و ارتباط موثر کوچ بین المللی هستم و در حیطه NLPفعالیت میکنم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود