زینت ناطق پور-بیشتر از یک نفر
زینت ناطق پور
نام کاربری: user7726034871
تاریخ عضویت: 1398/04/22
امتیاز کاربر: 9404
تعداد افراد دنبال کننده: 7

user7726034871 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

من قهرمان زندگی خودم هستم وهمیشه بیشترازیک نفربوده ام.امیدوارم بتونم باخیرخواهی ونوع دوستی ،حال مردمم راخوب کنم. وهمچنان درعرصه علم ودانش خوش بدرخشم......

زینت ناطق پوررهستم.دکترای زبان وادبیات فارسی وصاحب کتاب رازهای زنان سرزمینم

1-هنرآموزکانون زبان ایران

2-مدرس وسخنران دوره های ذهن شاد،انرژی مثبت وهدفگذاری ،معجزه شکرگزاری

3-دارای دومدرک معتبرازدانشگاه معارف قرآنی

4-هنرجوی خط نستعلیق بامدرک خوش

5-شاغل درآموزش وپرورش باسابقه17سال

6-دبیرنمونه منطقه2تهران درسال1392-1391

7-دارای رتبه اول هنردرمدارس دولتی درسال84-85

8-دارای مدرک خیاطی بامتدگرلاوین

9-مسئول واحدخانواده بنیادجانبازان به مدت6سال

10-مجری برنامه های بنیاددرسال73

11-دارای مدرک خانواده موفق ازطرف مشاوررئیس جمهوردراموربانوان درسال91

12-دارای 4فرزندموفق دررشته های دندانپزشکی،وکالت وپزشکی

13-ویراستار

14-دارای مدرک اعتمادبه نفس وعضوانجمن میکروفون طلایی وvipبابک بهمن خواه

15-دانش آموخته ی دوره های mbtiنزددکترعلیرضاشیری

وبیشمارتقدیرنامه ازطرف وزارت آموزش وپرورش


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود